Stránka venovaná najmä chovu chameleónov.

Registrácia zvierat zaradených do CITES II/B

26.01.2009 08:42

Tu si môžete stiahnúť zoznam zvierat, ktoré sú zaradené do CITES: 

http://www.cites.sk/zakony.html    Asi v polke strany je nápis abecedný zoznam exemplárov živočíchov. Momentálne nie je aktuálny, ale približne platí tá kategória, do ktorej bolo zviera zaradené.

 

    Momentálne v SR platí, že ak nadobudnete zvierat zaradené do CITES II/B, musíte mať od zvieraťa doklad, ktorý dokumentuje, odkiaľ a od koho ste zviera nadobudli (napr. kúpno - predajná zmluva, blok z registračnej pokladne, faktúra, ...). Ďalej musíte mať vyplnenú druhovú kartu živočícha, ktorú nájdete na www.cites.sk/tlaciva.html. Samozrejmosťou je, že musíte byt registrovaný ako chovateľ ohrozených druhov zvierat. Na počkanie Vám pridelia Vaše registračné číslo, v BA sa tieto čísla prideľujú vo výskumnom ústave Dionýza Štúra v Mlynskej Doline č.1. Dokument si môžete stiahnúť aj z internetu (www.cites.sk/tlaciva.html), vyplníte ho doma a odnesiete im ho na potvrdenie. Nemusíte sa obávať, že budete stáť po úradoch dlhé hodiny, spravidla Vás vybavia do 10 minút, občas aj skôr.

    Potom už stačí s vyplnenou druhovou kartou a kúpnou zmluvou od zvieraťa prísť na Obdvodný úrad pre životné prostredie, ktorý sídli v Karlovej Vsi oproti Riviére, adresa je Karloveská 2, je to vyššia budova vodární. Tam pôjdete na 4.poschodie k pánovi Ing. Štefanovi Polákovi, ktorý Vám tieto dokumenty potvrdí a bude Vás navigovať, ako ďalej postupovať.

 

Aktuálne nie je potrebné registrovať na úrade živočíchy zaradené do CITES II B avšak s malými výnimkami (napr. Agama kočičínska,...). Stačí Vam doklad o nadobudnutí zvieraťa a zápis v druhovej karte, ktorú ale stačí mať doma uschovanú spolu s dokladom o nadobudnutí. Nie je potrebné chodiť na úrad. Samozrejme, je dobré si naštudovať o druhu, o ktorý máte záujem, či spadá a ak áno tak do ktorej kategórie. Väčšina predajcov Vám vie presne povedať, aké papiere zviera musí mať alebo že zviera nepodlieha žiadnej registrácii.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode