Stránka venovaná najmä chovu chameleónov.

Novinky v oblasti legislatívy SR týkajúce sa chovu nebezpečných druhov zvierat od 15.5.2012

21.05.2012 15:10

    

    Pre chovateľov druhov zvierat, ktoré môžu ohroziť ľudský život ako sú jedovaté hady, pavúky, jaštery, šelmy a iné od 15.5.2012 platia nové zákonné ustanovenia, ktoré určujú presne druhy, ktoré sem patria ako aj spôsob ich chovu a ich registrovanie. Pre viac informácií si prečítajte vyhášku Ministerstva pôdohospodárstva č. 143/2012 prípadne iné dokumenty, ktoré boli v tejto veci vydané.

 

    Viac informácií získate tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-143, prípadne telefonicky na číslach Krajského úradu životného prostredia podľa Vášho miesta bydliska ako aj na Štátnej veterinárnej správe.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode