Stránka venovaná najmä chovu chameleónov.

Registrácia zvierat zaradených do CITES II/B

26.01.2009 08:42

Tu si môžete stiahnúť zoznam zvierat, ktoré sú zaradené do CITES: 

https://www.cites.sk/zakony.html    Asi v polke strany je nápis abecedný zoznam exemplárov živočíchov. Momentálne nie je aktuálny, ale približne platí tá kategória, do ktorej bolo zviera zaradené.

 

    Momentálne v SR platí, že ak nadobudnete zvierat zaradené do CITES II/B, musíte mať od zvieraťa doklad, ktorý dokumentuje, odkiaľ a od koho ste zviera nadobudli (napr. kúpno - predajná zmluva, blok z registračnej pokladne, faktúra, ...). Ďalej musíte mať vyplnenú druhovú kartu živočícha, ktorú nájdete na www.cites.sk/tlaciva.html. Samozrejmosťou je, že musíte byt registrovaný ako chovateľ ohrozených druhov zvierat. Na počkanie Vám pridelia Vaše registračné číslo, v BA sa tieto čísla prideľujú vo výskumnom ústave Dionýza Štúra v Mlynskej Doline č.1. Dokument si môžete stiahnúť aj z internetu (www.cites.sk/tlaciva.html), vyplníte ho doma a odnesiete im ho na potvrdenie. Nemusíte sa obávať, že budete stáť po úradoch dlhé hodiny, spravidla Vás vybavia do 10 minút, občas aj skôr.

    Potom už stačí s vyplnenou druhovou kartou a kúpnou zmluvou od zvieraťa prísť na Obdvodný úrad pre životné prostredie, ktorý sídli v Karlovej Vsi oproti Riviére, adresa je Karloveská 2, je to vyššia budova vodární. Tam pôjdete na 4.poschodie k pánovi Ing. Štefanovi Polákovi, ktorý Vám tieto dokumenty potvrdí a bude Vás navigovať, ako ďalej postupovať.

 

Aktuálne nie je potrebné registrovať na úrade živočíchy zaradené do CITES II B avšak s malými výnimkami (napr. Agama kočičínska,...). Stačí Vam doklad o nadobudnutí zvieraťa a zápis v druhovej karte, ktorú ale stačí mať doma uschovanú spolu s dokladom o nadobudnutí. Nie je potrebné chodiť na úrad. Samozrejme, je dobré si naštudovať o druhu, o ktorý máte záujem, či spadá a ak áno tak do ktorej kategórie. Väčšina predajcov Vám vie presne povedať, aké papiere zviera musí mať alebo že zviera nepodlieha žiadnej registrácii.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode